ศัพท์กฎหมายฝรั่งเศส

Internet pour le droit

เรื่องอยากเล่า

Salon d'Aix

 webboard

คุยกับดอกแก้ว

จดหมายเหตุ


ดู TV ฟังวิทยุ อ่าน นสพ.
การ Set เพื่อพิมพ์ไทย
โทรกลับไทย IRADIUM
โทรกลับไทย Telerabais

ที่ตั้งและแผนที่ Aix
การเดินทางและตารางรถ

Webboard

Thaiaixois Gallery
ศัพท์กฎหมายฝรั่งเศส
Internet pour le droit
เรื่องอยากเล่า (วิชาการ)
สภากาแฟ Salon d'Aix
คุยกับดอกแก้ว
จดหมายเหตุ
ส่ง e-cartes  virtuelles d'Aix-en-Provence

(กระทู้)การขอทุนเรียนที่ฝรั่งเศส

การปรับหลักสูตรมหาวิทยาลัยของฝรั่งเศส

คู่มือศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส (โดยสารสนเทศการศึกษาต่อต่างประเทศ)

คู่มื่อเลือกมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส( Guide Lamy des 3es cycles)

โรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศส IEFEE


มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยใน Aix
Université de Provence 
Université de la Mediterranee
Université Paul Cézanne (Universitéde Droit, d'Economie et des Sciences d'Aix-Marseille3)

สถาบันศึกษาอื่น


ที่พักอาศัย
 - ที่พักของมหาวิทยาลัย
( CROUS)

ที่พักของเอกชน
 
- (Estudines)
 
-  (Citadine)  
 -
หาที่พักกับ adele.org
 - หาที่พักกับ office de tourisme
 - พักที่บ้านพักเยาวชน(Auberge de jeunesse)

การขอเงินช่วยเหลือค่าที่พัก(CAF)


การติดต่อที่จำเป็น

การติดต่อขอใบอนุญาตพักอาศัยในประเทศ(Carte de sejour)
 - เอกสารที่ต้องใช้ 1/ 2 /3
 - ติดต่อ
Prefecture des Bouches-du-Rhone
 - (กระทู้Thaiaixoisที่เกี่ยวข้อง)

การประกันสุขภาพ
 - การติดต่อประกันสุขภาพ
Securite sociale)
 - MEP ประกันสุขภาพของนักเรียน(อายุไม่เกิน 25 ปี)
 - Assurance étudiant (อายุไม่เกิน 40 ปี)

อื่น ๆ
 - การทำงานนอกเวลา
 - การต่ออายุหนังสือเดินทาง


ลิงค์เพื่อนบ้าน
Thai Law Reform
สมาคมนักเรียนไทยในรั่งเศส
เพื่อนไทยในเกรอนอบ
เพื่อนไทยในตูลูส
เพื่อนไทยในลียง

ABC-Bittorrent Client โดย pingpong
เพื่อนไทยในเบลเยี่ยม
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ
เล่าข้ามฟ้ากับนาย Baguette
Pokpong's
Nujern's homepage
Café Lunar

Cafe Lunar สาขา 2
Le Journal de TAUNG
Artsstudio

 

เรื่องอยากเล่า ข่าวอยากบอก (บทความวิชาการสไตล์ ThaiAixois)
 

   CONTENTS

 

NEW

การควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศอังกฤษ
โดย จุไรพร จ้อยเจริญ

ในปัจจุบันสิทธิในการสื่อสาร(La liberté d’expression) นั้นถูกเรียกร้องมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศประชาธิปไตย สื่อมวลชนสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้อย่างเสรี จนบางทีลืมไปว่าสิทธิที่ตนใช้นั้นได้ล้ำเส้นไปกระทบสิทธิอื่นๆ  “ไม่มีสิทธิใดที่สมบรูณ์”  เมื่อเราใช้สิทธิอย่างหนึ่ง สิทธินั้นอาจไปกระทบสิทธิของผู้อื่นก็ได้  เมื่อสิทธิทุกอย่างจึงมีขอบจำกัดดังนั้นจึงเกิดการการควบคุมการใช้สิทธิ บทความนี้จะพูดถึงการควบคุมตรวจสอบการใช้สิทธิของสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศอังกฤษ การการควบคุมตรวจสอบดังกล่าวมีขึ้นเพื่อป้องกันไม่ไห้สิทธิในการสื่อสารนั้นล่วงไปกระทบสิทธิอื่นๆโดยเฉพาะสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในชีวิตส่วนตัว(Droit de la vie privée)

ลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียด

 

พระเอกที่ถูกมองเป็นผู้ร้าย : มาตรา 17 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548
โดย ปกป้อง ศรีสนิท

พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศใช้เมื่อ 16 กรกฎาคม 2548   สาระสำคัญคือการแก้ไขและรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆที่กระจัดกระจายมาไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกัน  โดยที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดภาคใต้ที่เป็นปัญหาอยู่  

ข้อเขียนนี้ถูกเขียนขึ้นเพราะความไม่สบายใจอันเนื่องมาจากการได้อ่านข่าวการสำรวจความเห็นของหน่วยงานแห่งหนึ่งที่เข้าไปสัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้เกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชกำหนดในพื้นที่ คำตอบส่วนใหญ่ที่ได้คือ  “ชาวบ้านไม่รู้ว่าพระราชกำหนดคืออะไร   แต่รู้อย่างเดียวว่าเจ้าหน้าที่ทำอะไรแล้วไม่ผิด”

ลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียด
 

La libéralisation des services publics face au droit de la concurrence dans l’Union européenne (การเปิดเสรีบริการสาธารณะ และ กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้่าในสหภาพยุโรป)
โดย ณัฐสุดา ธรรมถนอม
   
ปัจจุบัน สหภาพยุโรปมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อนโยบายและกฎหมายของประเทศสมาชิกมากขึ้นเรื่อยๆ โดยกลายเป็นผู้วางหลักให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามเพื่อให้เป็นไปในทางเดียวกัน  สหภาำพยุโรปจึงได้ออกกฎต่างๆออกมาเพื่อให้รัฐสมาชิกดำเนินการเปิดเสรีบริการสาธารณะ...
ลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียด

ระวัง!  SUGAR  FREE .....
โดย  ศกลวรรณ จงสงวนดี
       เมื่อน้ำตาล กลายเป็นสิ่งที่ผู้หญิงกลัวเป็นอันดับต้นๆ และยังเป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอีกหลายโรค  จึงทำให้ผู้ผลิตใช้วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลทราย หรือซูโครส(Sucrose) ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเอาใจกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้  พร้อมกับระบุบนฉลากบรรจุภัณฑ์ว่า   “ปราศจากน้ำตาล” หรือ “sugar free”  เพื่อเป็นเหตุจูงใจทางการค้า... แต่จะมีซักกี่คนที่จะรู้ถึงผลข้างเคียงของมัน...
ลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียด

“ ผงชูรส ”  ภัยมืดที่กำลังคุกคามมนุษย์.. .
โดย  ศกลวรรณ จงสงวนดี
...
ยังคงเป็นหัวข้อถกเถียงกันอยู่ ถึงพิษภัยของผงชูรส ว่า มีโทษหรือไม่ ? ผงชูรสคืออะไร ?
ลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียด
 

การยกหลักการทางกฎหมายงบประมาณของฝรั่งเศสให้เป็นหลักการทางรัฐธรรมนูญ...
โดย เอื้ออารีย์ อึ้งจะนิล

กฎหมายการคลังและงบประมาณหลายฉบับต้องถูกยื่นต่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุนี้คำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงมีส่วนสำคัญในการตีความต่อหลักการทางกฎหมายงบประมาณและการเงิน

                วิวัฒนาการนี้ได้เปลี่ยนแปลงความเคยชินของสมาชิกรัฐสภาและรัฐบาล จากเดิมที่ไม่ค่อยเคารพต่อหลักการทางกฎหมายการคลังและงบประมาณต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากต่อนี้ไปกฎหมายดังกล่าวสามารถถูกยกเลิกด้วยเหตุที่ขัดกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้
ลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียด

พลังงานสีเขียว ตอน : พลังงานลม
โดย อาวองการ์ด (Avant-garde)

เมื่อพลังงานจากน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ มีจำกัด และมีราคาสูงถีบตัวขึ้น ๆ ทุกวัน  ทั่วโลกต่างก็ตั้งคำถามกันว่า พลังงานฟอสซิลเหล่านี้มีวันจะหมดหรือไม่ และมองหาว่ามีพลังงานในรูปแบบอื่นอีกมั๊ย ที่เราพอจะนำมาทดแทนพลังงานในรูปแบบเดิม ๆ ได้บ้าง เรื่องนี้มีการพูดกันมาไม่ต่ำกว่า 20 ปีแล้ว แต่จะไม่มีวันเกิดขึ้นได้อย่างจริงจัง ตราบเท่าที่ราคาพลังงานจากน้ำมัน ยังคงถูกกว่าต้นทุนของพลังงานในรูปแบบอื่น ซึ่งวันนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียด

 

La conception de l’institution de l’Ombudsman
par janejira binsri

        La théorie de l’institution et de la fondation a été formulée au début du dernier siècle par le doyen HAURIOU. Elle demeure particulièrement stimulante pour une analyse théorique du droit et pour une compréhension de sa dimension sociale. En outre, tout phénomène juridique pourrait être expliqué par cette théorie.

en savoir plus
 

SPORTLIGHT

ทฤษฎีบริการสาธารณะในกฎหมายปกครองฝรั่งเศส : ข้อความคิด  แนวทางการใช้ และระบบกฎหมาย ... โดย ธีระชัย จาตุรนต์สวัสดิ์

ทฤษฎีบริการสาธารณะในกฎหมายปกครองฝรั่งเศสเป็นหลักกฎหมายมหาชนหลักหนึ่งที่ถูกอ้างอิง  ปรับใช้อย่างมากมายในข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐ ข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคดีปกครอง 
     หลักกฎหมายนี้เริ่มในยุคสมัยการศึกษากฎหมายมหาชนอย่างทั้งมวล  ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่  19 จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 โดยการริเริ่มของศาสตราจารย์ เล-อง ดูกีต์ (Léon DUGUIT) และพัฒนาต่อมาโดยสานุศิษย์ของดูกีต์เอง ณ “สำนักบอร์กโดซ์” (Ecole de Bordeaux) หรือที่เรียกว่า “สำนักบริการสาธารณะ” (Ecole du service public)
            บทความนี้จึงต้องการแสดงให้เห็นถึงบทบาท วิวัฒนาการและปัญหาที่เกิดขึ้น ในช่วงเริ่มต้นของทฤษฎีบริการสาธารณะ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของทฤษฎีดังกล่าว ซึ่งก็เป็นเหตุผลอยู่ในตัวที่จะต้องกล่าวถึงทฤษฎีบริการสาธารณะในฐานะข้อความคิดทางกฎหมาย (Notion juridique)เป็นหลัก  และกล่าวถึงทฤษฎีบริการสาธารณะในฐานะที่เป็นการจัดองค์กรเพื่ออำนวยให้มีการจัดสรรบริการแก่ผู้ใช้บริการ (Organisation fournissante des prestations aux usagers) เป็นส่วนประกอบ โดยไม่ก้าวล่วงไปถึงทฤษฎีบริการสาธารณะในชั้นหลังที่มีการพัฒนาไปแล้วในกฎหมายฝรั่งเศส และในชั้นของกฎหมายประชาคมยุโรป

(คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

แนวทางบริการสาธารณะของคณะกรรมาธิการยุโรป  โดย ณัฐสุดา ธรรมถนอม

เมื่อเกิดสหภาพยุโรป (Union Européenne) ขึ้น ฝรั่งเศสก็ได้พยายามปลูกฝังแนวความคิดเกี่ยวกับ “บริการสาธารณะ”เข้าไปสู่กลไกและระบบต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกในยุโรป

อย่างไรก็ดีจากแนวความคิดและระบบกฎหมายที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศทำให้คณะกรรมาธิการยุโรปพยายามหาจุดยึดโยงที่จะสามารถใช้เป็นหนึ่งเดียวได้ของหลักบริการสาธารณะยุโรป ซึ่งเป็นที่มาของวิจัยที่เรียกว่า  “สมุดปกขาว (livre blanc)

(คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)
 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 PREFACE 
"เรื่องอยากเล่า ข่าวอยากบอก" นี้ เป็นเวทีของ
เพื่อน ๆ ที่ได้เรียน อ่าน หรือพบเห็นมาแล้วนำมา
เล่าสู่กันฟังตามแบบของ Thai-aixois เพื่อเป็นการ
พูดคุย เล่าประสบการณ์ต่าง ๆ ในแง่มุมทางวิชาการ
ซึ่งโดยมากจะเป็นการมองกลับไปยังบ้านของพวกเรา
จากมุมของ หลัก ทฤษฎี หรือกฎหมายต่าง ๆ ของ
ประเทศฝรั่งเศส หรือเป็นการเล่าถึงแนวความคิด
ต่าง ๆ ของประเทศฝรั่งเศสที่ผู้เขียนทุกคนมีโอกาส
มาสัมผัสในลักษณะประสบการณ์ตรงในระหว่างที่มา
ศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส... หลายช่วงจึงเป็น
การเสนอแนวคิดและความเห็นในประเด็นต่าง ๆ
ในมุมของผู้เขียนเอง
...แต่ก็เป็นมุมมองที่เกิดขึ้น
โดยหลักการทางทฤษฎีและวิชาการ...
ดังนั้น หลายกรณีและหลายประเด็นอาจไม่สอด
คล้องกับระบบการเรียนการสอนในปัจจุบันของ
บ้านเรา ก็มิได้หมายความว่าเป็นการปฏิเสธ
แนวความคิดนั้น ๆ หากแต่ทั้งนี้ก็มุ่งหวังจะให้
เวทีนี้เป็น
เวทีอิสระทางความคิดโดยแท้....


 Thaiaixois


 

 

LIST

รายชื่อผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายของนักเรียนไทยในฝรั่งเศส กม.ป้องกันการก่อการร้าย กม.การตั้งคาสิโน
Nologo ? หุ้นส่วนบริษัทในฝรั่งเศส การปฏิรูปการศึกษา
สิทธิการมีทนายในคดีอาญา การปรับหลักสูตรของฝรั่งเศส KaZaA  vs.  กฎหมายลิขสิทธิ์
ภาษีทีวี การปรับเวลา บริการสาธารณะ
หลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัย Aix-Marseille 3 ระบบใหม่มหาวทยาลัยลิล 2 แนวทางบริการสาธารณะของคณะกรรมาธิการยุโรป
การต่ออายุหนังสือเดินทางในฝรั่งเศส สนทนาประสาจน(ปัญญา) เศรษฐศาสตร์การเมืองของการใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจ

การใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายการค้า

ผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา พระเอกที่ถูกมองเป็นผู้ร้าย
มาตรา 17 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548
la conception de l’institution de l’Ombudsman พลังงานสีเขียว ตอน : พลังงานลม

การยกหลักการทางกฎหมายงบประมาณของฝรั่งเศสให้เป็นหลักการทางรัฐธรรมนูญ

ผงชูรส  ภัยมืดที่กำลังคุกคามมนุษย์.. . ระวัง!  SUGAR  FREE ..... การเปิดเสรีบริการสาธารณะ และ กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้่าในสหภาพยุโรป)
Concept การแข่งขันทางการค้า

การควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศอังกฤษ