ศัพท์กฎหมายฝรั่งเศส

Internet pour le droit

เรื่องอยากเล่า

Salon d'Aix

 webboard

คุยกับดอกแก้ว

จดหมายเหตุ


ดู TV ฟังวิทยุ อ่าน นสพ.
การ Set เพื่อพิมพ์ไทย
โทรกลับไทย IRADIUM
โทรกลับไทย Telerabais

ที่ตั้งและแผนที่ Aix
การเดินทางและตารางรถ

ตารางรถประจำทางใน AIX
ตารางรถไป Marseille และ Plan de campagne
ตารางรถPays d'Aix ไป Plan
    สภาพอากาศประจำวัน
    ที่ Aix-en-Provence


Webboard

Thaiaixois Gallery
ศัพท์กฎหมายฝรั่งเศส
Internet pour le droit
เรื่องอยากเล่า (วิชาการ)
สภากาแฟ Salon d'Aix
คุยกับดอกแก้ว
จดหมายเหตุ
ส่ง e-cartes  virtuelles d'Aix-en-Provence

(กระทู้)การขอทุนเรียนที่ฝรั่งเศส

การปรับหลักสูตรมหาวิทยาลัยของฝรั่งเศส

คู่มือศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส (โดยสารสนเทศการศึกษาต่อต่างประเทศ)

คู่มื่อเลือกมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส( Guide Lamy des 3es cycles)

โรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศส IEFEE


มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยใน Aix
Université de Provence 
Université de la Mediterranee

Université Paul Cézanne (Universitéde Droit, d'Economie et des Sciences d'Aix-Marseille3)

สถาบันศึกษาอื่น


ที่พักอาศัย
 - ที่พักของมหาวิทยาลัย
( CROUS)

ที่พักของเอกชน
 
- (Estudines)
 
-  (Citadine)  
 -
หาที่พักกับ adele.org
 - หาที่พักกับ office de tourisme
 - พักที่บ้านพักเยาวชน(Auberge de jeunesse)

การขอเงินช่วยเหลือค่าที่พัก(CAF)


การติดต่อที่จำเป็น

การติดต่อขอใบอนุญาตพักอาศัยในประเทศ(Carte de sejour)
 - เอกสารที่ต้องใช้ 1/ 2 /3
 - ติดต่อ
Prefecture des Bouches-du-Rhone
 - (กระทู้Thaiaixoisที่เกี่ยวข้อง)

การประกันสุขภาพ
 - การติดต่อประกันสุขภาพ
Securite sociale)
 - MEP ประกันสุขภาพของนักเรียน(อายุไม่เกิน 25 ปี)
 - Assurance étudiant (อายุไม่เกิน 40 ปี)

อื่น ๆ
 - การทำงานนอกเวลา
 - การต่ออายุหนังสือเดินทาง


ลิงค์เพื่อนบ้าน
Thai Law Reform
สมาคมนักเรียนไทยในรั่งเศส
เพื่อนไทยในเกรอนอบ
เพื่อนไทยในตูลูส
เพื่อนไทยในลียง

ABC-Bittorrent Client โดย pingpong
เพื่อนไทยในเบลเยี่ยม
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ
เล่าข้ามฟ้ากับนาย Baguette
Pokpong's
Nujern's homepage
Café Lunar

Cafe Lunar สาขา 2
Le Journal de TAUNG
Artsstudio

   


         

การเปลี่ยนหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส(ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล)
โดย จิรวัฒน์ จงสงวนดี

(ขอขอบคุณ คุณ café au lait (เมืองลีน)ที่ทักท้วงข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและให้ข้อมูลระบบใหม่ของเมือง Lille)

จากที่คุณ หญ้าแห้วหมวยเมือง Aix ได้เกริ่นนำและจะเขียนต่อในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ทำให้นึกขึ้นมาได้ว่า ประเทศฝรั่งเศสก็กำลังจะมีการปฏิรูประบบการศึกษาจากที่เคยปรับระบบ Doctorat เมื่อไม่นานมานี้แล้วครั้งหนึ่ง โดยครั้งนั้นยกเลิก Diplôme Doctorat ของนักเรียนต่างชาติ หรือ Diplôme Doctorat ของมหาวิทยาลัย ให้เหลือเพียง Diplôme Doctorat ซึ่งรับรองโดยรัฐเท่านั้น  ช่วงนั้นเป็นเหตุให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลายท่านต้องใส่วงเล็บต่อวุฒิการศึกษาว่าเป็น  Diplôme Doctorat ของมหาวิทยาลัย หรือว่าเป็น Doctorat ของ Etat กันแน่ เนื่องจาก หลายท่านมีความเชื่อว่า   Diplôme Doctorat ของรัฐมีมาตรฐานในระดับที่ดีกว่า Diplôme Doctorat ของมหาวิทยาลัย

 

 ในการปฏิรูประบบการศึกษาของฝรั่งเศสในครั้งนี้เป็นผลอันหนึ่งมาจากการรวมยุโรป กล่าวคือ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้วัฒนธรรมและการค้า ประเทศสมาชิกยุโรปจึงเห็นควรปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาให้เป็นระบบเดียวกัน ( uniformisation européenne de lenseignement) เพื่อที่นักเรียนของประเทศสมาชิกยุโรปจะได้สามารถศึกษาแลกเปลี่ยนได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงการเรียนการสอนจากเดิมเป็น LMD (Licence-Master-Doctorat)” หรือ เป็นระบบ 3-5-8 โดยเป็นการปรับเพื่อใช้ระบบเดียวกันในยุโรป
 

ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2546 ที่ผ่านมานี้เริ่มมีข่าวการประท้วงกันของนักเรียนที่ไม่เห็นด้วยกับการปรับระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศสใหม่ให้เข้ากับประเทศอื่น  ๆ จนถึงปัจจุบัน(21 พฤศจิกายน 2546) ยอดนักเรียนผู้ประท้วงมากกว่า 10,000 คน จากเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศฝรั่งเศส  

จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า คนฝรั่งเศสเองก็ยังไม่พร้อมกับการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้เท่าไหร่   เมื่อสอบถามข้อมูลจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (ยกเว้นมหาวิทยาลัยที่มีโครงการนำร่องไปแล้วเช่นที่ ลีนน์) ก็มักจะได้รับคำตอบไปในทางเดียวกันว่า กำลังรอการพิจารณาจากทางมหาวิทยาลัยอยู่ว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งกรณีเช่นนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักเรียนต่างประเทศที่จะเดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส เนื่องจาก ยังไม่ทราบชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยจะปรับเทียบ(équivalence)ให้วุฒิปริญญาตรีของเราอยู่ในระดับไหนของการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส เพราะ ที่ผ่านมาการปรับวุฒินั้นค่อนข้างมีปัญหากับนักเรียนไทยของเรา เพราะ นักเรียนหลายคนที่จบปริญญาตรีมาแล้วแต่ทางมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสปรับวุฒิให้แค่อนุปริญญาซึ่งทำให้ต้องไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีของฝรั่งเศสต่อ

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมตัวในเบื้องต้นเราลองมาทำความรู้จักกับระบบการศึกษาของฝรั่งเศสในปัจจุบัน(1.) เปรียบเทียบกับระบบการศึกษา LMDที่จะใช้(2.)

 

1. ระบบปัจจุบัน...

 

ตามระบบปัจจุบันเมื่อนักเรียนสอบได้ประกาศนียบัตรระดับ Bac (Baccalauréat เทียบได้กับมัธยมตอนปลายตามระบบการศึกษาของไทย โดย Bac จะมีหลายสาขา) แล้วในระดับมหาวิทยาลัยก็ต้องเรียนต่อ

ปริญญาตรี-โท


            ระดับ Diplôme du premier cycle
            -DEUG(diplôme détudes universitaires générales) (Bac+2) หรือระดับที่ฝรั่งเศสเรียกว่าเป็นระดับการเตรียมพื้นความรู้ (certificat préparatoire) ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี แม้ว่าในทางสายวิชาชีพอาจเรียกชื่อต่างออกไปแต่ก็จะถือว่าอยู่ในระดับ DEUG หรือ Bac+2  หลังจากนั้นก็จะต่อ

 

ระดับ Diplôme du deuxième cycle
            -Licence
(Bac +3) โดยหลักสูตรเรียนในระดับ 1 ปี (สำนักงาน กพ. ปรับวุฒิให้เป็นระดับปริญญาตรี) ก่อนที่จะศึกษาต่อในระดับ Maîtrise

-Maîtrise (Bac+4) โดยหลักสูตรเรียนในระดับ 1 ปี  ซึ่งทางสำนักงาน กพ. เปรียบเทียบให้เท่ากับวุฒิปริญญาโท แต่ไม่สามารถใช้ต่อระดับปริญญาเอก (doctorat) ได้
 

ในแต่ละระดับนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเช่น ในสายวิชากฎหมาย ในระดับ DEUG การเรียนการสอนจะศึกษาเรื่อง กฎหมายทั่วไป และกฎหมายพื้นฐานในทุกสาขาวิชาทั้งแพ่ง อาญา และมหาชน หลังจากนั้น เมื่อศึกษาต่อในระดับ  deuxième cycle ก็จะมีการแยกสายวิชาตามที่นักเรียนแต่ละคนเลือก ซึ่งการแยกเรียนทางเอกชน มหาชน หรือระหว่างประเทศ ในระดับนี้จะชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเมื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป การคัดเลือกอาจต้องการคุณสมบัติเฉพาะสายที่ได้เลือกเรียนไว้ประกอบด้วย  และนอกจากเหตุผลการแยกสายตามความเชี่ยวชาญดังกล่าวแล้วที่ฝรั่งเศสจัดระบบการศึกษาเช่นนี้ก็เพราะว่า ในการรับคนเข้าทำงานของที่นี่ไม่ได้จำกัดเฉพาะระดับปริญญาตรีเท่านั้น เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ต้องการทำงานสามารถใช้วุฒิการศึกษาตามช่วงปีที่ตนเองสำเร็จเพื่อออกไปทำงานง่ายขึ้น  เช่น  Bac+2 Bac+3 หรือ Bac+4 เป็นต้น

 

ปริญญาโท-เอก Diplôme du troisième cycle

-DESS (Diplôme détudes supérieures spécialisées) (Bac +5)  หลักสูตร 1 ปี (จะเน้นในทางปฏิบัติ)

-DEA ((Diplôme détudes approfindies) (Bac +)หลักสูตร 1 ปี (หลักสูตรนี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักสูตรที่เตรียมตัวในการทำปริญญาเอก โดยเน้นด้านการทำวิจัย)

-Doctorat ผู้ที่จะขอทำ thèse ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับ DEA  หรือ DESS(ตามระเบียบต้องได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา thèse (รายละเอียดปรากฏตามคู่มือ 3e cycle มหาวิทยาลัย Aix-Marseille 3 หน้า 8) ) 

 

๒.ระบบการศึกษา LMD (Licence-Master-Doctorat)” หรือ เป็นระบบ 3-5-8

ระบบ  ECTS  หรือที่ฝรั่งเศสเรียกว่า Système Européen de crédit ซึ่งเป็นการปรับระบบการศึกษาของยุโรปให้เป็นระบบและเดียวสามารถเปลี่ยนย้ายที่เรียนได้  เป็นไปตาม Décret n°2002-480 du 8 avril 2002

 

 

ประเทศฝรั่งเศสมีโครงการนำระบบนี้มาใช้ตั้งแต่สมัยรัฐมนตรีการศึกษาคนเดิม คือ นาย Jack Lang โดยมีมหาวิทยาลัย Lille 2 เป็นมหาวิทยาลัยนำร่องในปี คศ. 2003-2004 นี้

โดยการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีการศึกษาในประเทศยุโรปได้ปรึกษาตกลงกันให้เป็นไปในทางเดียว คือ ปรับระบบการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศฝรั่งเศสโดย ปรับการจัดระดับชั้นปีแบบ cycle ยุบระดับอนุปริญญา หรือพูดได้ว่าหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี หลังจากนั้นจะเป็นหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี ตามระบบ Bac+3, Bac+5 และ Bac+8 ตามลำดับ

ปัญหาของพวกเราจึงอยู่ที่เมื่อฝรั่งเศสนำ DEA และ DESS (ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 ปีก่อนเริ่มทำ thèse) ไปรวมกับ Maitrise (ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 ปีเช่นกัน) เป็นหลักสูตรใหม่แบบ 2 ปีต่อเนื่อง หรือ Master เราก็จำเป็นจะต้องรอดูว่าทางมหาวิทยาลัยจะปรับวุฒิการศึกษาของเราให้อยู่ในระดับไหน เราจะสามารถแทรกเข้าไปเรียนในระดับ Master ปีที่ 2 ซึ่งก็จะทำให้ใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญาโทเพียงหนึ่งปีเหมือนเดิมได้หรือไม่ หรือว่าต้องไปเริ่มเรียน Master ใหม่เลยซึ่งจะทำให้ต้องใช้เวลาศึกษาระดับปริญญาโท 2 ปี ซึ่งในเรื่องนี้ในหลาย ๆ มหาวิทยาลัยยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน

อย่างไรก็ดี ทางมหาวิทยาลัย Lille 2 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยนำร่องมีข้อมูลว่า  ในเรื่องของการพิจารณาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ master 2ème année "orientation recherche" เลยนั้น ใบปริญญาของนักศึกษาต่างชาติก็จะสามารถได้รับการเทียบ (équivalent) ให้เข้าเรียนในระดับนี้ได้ (ตามที่เคยทำกันมา) กรณีที่เห็นเช่นนี้เป็นเพราะว่า ตามระเบียบการพิจารณา ไม่ได้เขียนจำกัดแค่เฉพาะคนที่จบในระดับ master ปีแรกเท่านั้นที่จะสามารถเข้าเรียนในปีที่สองนี้ได้  ส่วนการศึกษาในระดับ master 2ème année "orientation recherche" ของที่ลิล นักศึกษายังคงต้องมีคะแนนในส่วนของการทำสารนิพนธ์ (mémoire) อยู่เหมือนเดิม ทั้งนี้ ตามระบบใหม่ คะแนนจะมีสองส่วน ส่วนแรกจะมาจากการสอบข้อเขียนรวมกับการทำรายงานและนำเสนอรายงานหน้าชั้นในวิชาสัมมนา (จำนวน 6 วิชาๆ ละ 20 ชม.) กรณีนี้จะรวมคะแนนสองส่วนแล้วจึงพิจารณาว่าคะแนนรวมผ่านครึ่งหนึ่งของทั้งหมดหรือไม่ ส่วนที่สองมาจากการทำสารนิพนธ์ (mémoire) ซึ่งจะไม่นำคะแนนไปรวมกับอะไรอื่นเลย และไม่ต่างจากระบบเดิม

  

แผนภูมิเปรียบเทียบระบบการเรียนการสอน

ในมหาวิทยาลัยของฝรั่งเศสตามระบบเก่าและระบบใหม่

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

- ดูรายละเอียดต่อได้ใน   www.education.gouv.fr  www.unige.ch/eua

- ดูรายละเอียดมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศสจากเวป Lamy - Guide Lamy des 3es cycles

- คู่มือศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส (PDF) โดยสารสนเทศการศึกษาต่อต่างประเทศ สำนักงาน กพ.

(กลับไปหน้าแรก) / (กลับไป Salon d'Aix)

                

1

สงวนลิขสิทธิ์ © 2003 
งานเขียนแต่ละชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนแต่ละท่าน 

ตั้งแต่ 6 ตุลาคม 2546