พลิกปูมเมือง Aix(ตอน ๑)
โดย Petit Braudel ...

 

          ในอดีตโพรวองซ์(Provence) เป็นจังหวัดเก่าแก่ของฝรั่งเศสซึ่งครอบคุลมพื้นที่ทางตะวันออกของแม่น้ำโรน (le Rhône) จนถึงแคว้นวาร์ (le Var) รวมทั้งอาณาเขตที่อยู่ในปกครองของ เคาน์ เมืองนีซ (Nice)

          ตามระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของฝรั่งเศสในปัจจุบัน แคว้นโพรวองซ์ (la région de la Provence) ประกอบด้วย 5 ส่วนปกครองแคว้น (départements) คือ ปากน้ำโรน (Bouches-du-Rhône) ,โวคลุส (Vaucluse), อาลปส์แห่งโพรวองซ์ตอนบน (Alpes-de-Haute-Provence),วาร์ (Var),อาลปส์ทะเล (Alpes Maritimes) 

  ในขณะนี้แคว้นโพรวองซ์-อาลปส์-โกตดาซุร จะรวมส่วนปกครองแคว้นอาลปส์ตอนบนด้วย  ในเบื้องต้นเราอาจกล่าวได้ว่า แคว้นโพรวองซ์ คือ ดินแดนภาคตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสบริเวณตลอดแนวชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อาจเป็นด้วยเหตุนี้ก็ได้ที่เมืองมาร์แซย (Marseille) เป็นอาณานิคมของกรีกในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์ศตวรรษ

          ชื่อเดิมของโพรวองซ์ มาจากคำเรียกของโรมัน "Provincia Romana" ในราวปี 125 ก่อนคริสต์วรรษ โดยมีเมืองแอ็กซ์ (Aix) และเมืองนารบอน (Narbonne) เป็นเมืองหลวงตามลำดับ

            หลังจากนั้นแคว้นโพรวองซ์ต้องเผชิญกับการรุกรานของชนเผ่าต่าง ๆ เช่น บุรกองค์ (Burgondes), วิซิกอธ( Wisigoths) ในคริสต์ศตวรรษที่ 5 ต่อมาเป็นชาวออสโทรกอธ (Ostrogoths) และในที่สุดชาวฟรองค์ (Francs) ก็เข้ามามีอิทธิพลเหนือดินแดนแห่งนี้ในปี ค.ศ. 538  แคว้นโพรวองซ์ถูกผนวกเข้ากับราชอาณาจักรฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกในปี 1481 ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 11

คลิ๊กที่รูปเพื่อชมภาพเมือง Aix      (กลับไปหน้าแรก)